Timeplaner, skjemaer, fravær m.m.

Timeplaner

Fravær og permisjon

udir.no kan en lese at fraværføring og fraværsgrensen ved oppstart av skoleåret 2020-2021 skal være som ved normal drift (sist oppdatert 8. juli 2020), men den 27. august ble det publisert midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner (se nedenfor).

Fraværsføring og fraværsgrense ved ordinær drift:

Fra og med skoleår 2016-2017 ble det innført fraværsgrense i fag på 10 %. Per 1.8.2019 er det gjort en endring som gir unntak for deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B. Les mer om dette her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense—udir-3-2016

En forskriftsendringen juli 2010 gir alle elever rett til å dokumentere et fravær på inntil 10 dager pga. helse og/eller velferdsgrunner, slik at dette ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første skoledag.

Søknad om å stryke fravær inntil 10 dager pga. helse- og/eller velferdsmessige årsaker må sendes til skolen i Visma InSchool (VIS). Husk å laste opp dokumentasjon når du sender søknad(er) i VIS.

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner skoleåret 2020-2021 (jf.udir.no):

«Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 – 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen»

 Planlagt fravær

Når du planlegger å være borte fra skolen ut over en dag må du benytte følgende skjema: Melding om planlagt fravær