Timeplaner, skjemaer, fravær m.m.

Timeplaner

Oppdaterte timeplaner for 2021-2022 legges ut her så snart de er klare. Sist oppdatert 03.05.2022:

Fravær og permisjon

Oppdatert 5. november 2021.

Kunnskapsdepartementet innførte i mars 2020 et midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner. Unntaket har blitt fornyet i flere runder. Les mer om dette her

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner gjelder nå hele skoleåret 2021-2022.

Unntaket som ble gjeninnført fredag 5. november 2021 innebærer at «elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene/testing eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Kravet til dokumentasjon for fravær som skyldes andre forhold enn helsegrunner, er uendret og skal dokumenteres på vanlig måte.” Dette gjelder også søknader om å stryke fravær inntil 10 dager av velferdsgrunner.

Fraværsføring og fraværsgrense ved ordinær drift:

Det ble innført fraværsgrense i alle fag på 10 % høsten 2016, og fra 2019 kom det en endring som gir rett til dokumentert fravær for bestemte deler av trafikkopplæringen til førerkort klasse B. Les om fravær ved ordinær drift her

Noe fravær kan unntas fra kompetansebevis og vitnemål. En forskriftsendringen juli 2010 gir alle elever rett til å dokumentere et fravær på inntil 10 dager pga. helse- og/eller velferdsgrunner, slik at dette ikke blir ført på vitnemål eller kompetansebevis. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første skoledag. Søknad om å stryke fravær inntil 10 dager pga. helse- og/eller velferdsmessige årsaker må sendes til skolen i Visma InSchool (VIS). Husk å laste opp dokumentasjon når du sender søknad(er) i VIS.

Planlagt fravær

Når du planlegger å være borte fra skolen ut over en dag må du benytte følgende skjema: Melding om planlagt fravær