Studiespesialisering

På Lundeneset vidaregåande skole har vi studiespesialiserende utdanningsprogram med programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

Ved å gå tre år på studiespesialiserende får du det beste grunnlaget for utdanning på høgskole/universitet, enten du vil bli lærer, økonom, ingeniør, sykepleier, lege, jurist… Når du starter på VG2 kan du velge mellom programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, og selv om vi er en liten skole skal du kunne velge i mange programfag på VG2 og VG3.

 

Videregående trinn 1 (VG1 – fagfornyelsen LK20)

Fellesfag (33,5 timer per uke)

Fellesfag med halvårsvurderingFellesfag med sluttvurdering

Videregående trinn 2 (VG2 – fagfornyelsen LK20)

Fellesfag (18,5 timer per uke)

Fellesfag med halvårsvurderingFellesfag med sluttvurdering


Felles programfag (10 timer per uke)

På Vg2 må du velge 10 timer ( dvs. 2 ulike fag) fra ett av programområdene:
– Realfag
– Språk, samfunnsfag og økonomi

Valgfrie programfag (minst 5 timer per uke)
De 5 valgfrie programfagstimene kan du velge fra enten:
– ditt eget programområde eller
– et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram

Tilleggskrav ved valg av Matematikk R1
Når du velger programfaget matematikk R1 må du i tillegg velge et programfag på 5 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

Kristendomskunnskap I + II
Dette fellesfaget som du har på Vg1 og Vg2 kan erstatte det valgfrie programfaget på 5 timer.

 

Videregående trinn 3 (VG3 – kunnskapsløftet LK06)

Fellesfag (16 timer per uke)

Fellesfag med halvårsvurdering

Felles programfag (10 timer per uke)
På Vg3 fortsetter du med minst 10 timer fra det programområde du valgte på Vg2.

Valgfrie programfag (5 timer per uke)
De 5 valgfrie programfagstimene kan du velge fra enten:
– ditt eget programområde eller
– et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram

Fremmedspråk:
Elever som fullfører 10. årstrinn uten annet fremmedspråk enn engelsk må ha spansk I+II på VG1, VG2 og VG3.

Timetallet til valgfrie programfag i videregående opplæring blir av denne grunn redusert.


Programfag på Lundeneset

– Alle programfag har sluttvurdering i 2. halvår.
– Ved å trykke på fagnavnet kommer du inn på kompetansemålene i læreplanen.

Programområde for realfag

Matematikk R1 (LK20) + Matematikk R2 (LK06) *

Kjemi 1 (LK20) + Kjemi 2 (LK06) *

Biologi 1 (LK20) + Biologi 2 (LK06) **

Fysikk 1 (LK20) + Fysikk 2 (LK06) *

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Fag fra andre programområder

Breddeidrett 1 (LK20) ****

*Disse fagene kan kun velges av elever på Vg3 som har hatt det grunnleggende faget fra før.
** Biologi 1 og Biologi 2 tilbys annet hvert år.
*** Psykologi 1  og Psykologi 2 tilbys annet hvert år .
**** På faget breddeidrett 1 er det begrenset antall plasser. Det blir utarbeidet prioriteringsliste til bruk ved overvalg.

I tabellen nedenfor kan du se hvilke fag/fagkombinasjoner vi tilbyr skoleåret 2021/2022.

Du kan kun velge ett programfag i fra hver fagblokk dvs. totalt fire programfag (alle fag er på 5 timer per uke):

FAGBLOKK 1FAGBLOKK  2FAGBLOKK  3FAGBLOKK  4
Matematikk R1 Matematikk R2 Fysikk 2Fysikk 1
Kjemi 2Kjemi 1Biologi 1
Sosialkunnskap Sosiologi og sosialantropologiEngelsk 1
Økonomi og ledelseØkonomistyring Samfunnsfaglig engelsk
Breddeidrett 1Psykologi 2

I tabellen nedenfor kan du se hvilke fag/fagkombinasjoner vi tenker å tilby skoleåret 2022/2023.

FAGBLOKK 1FAGBLOKK  2FAGBLOKK  3      FAGBLOKK  4   
Matematikk R1 Matematikk R2 Fysikk 2Fysikk 1
Kjemi 1Biologi 2Kjemi 2
Sosialkunnskap Sosiologi og sosialantropologiEngelsk 1
Økonomi og ledelseØkonomistyring Engelsk 2
Spansk I+II *   Breddeidrett 1Psykologi 1
* Spansk I+II regnes som programfag for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen

Vi tar forbehold om endringer i tilbudet.