En kort innføring i Visma InSchool

OBS! For å få foresattilgang til Visma InSchool må «Samtykkeskjema for elever og foresatte» være utfylt og levert til skolen. Dette gjøres vanligvis i åpningshelgen, men dersom du ikke fikk gjort dette kan du sende en mail til ikt@lvs.no og be om å få samtykkeskjemaet tilsendt. Når en elev fyller 18 år vil foresatte automatisk miste tilgang til informasjon om eleven på Visma InSchool, men eleven kan selv logge inn og gi tilgang igjen.

Om Visma InSchool (VIS)

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system laget for videregående skoler. VIS vil være en stor del av elevenes skolehverdag. De vil se viktig informasjon, slik som timeplan, fravær, anmerkninger og karakterer – og mye mer. De vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger.

Innlogging

Adressen til Lundeneset sin Visma InSchool finnes på vis.lvs.no. Man må bruke denne linken – det vil ikke fungere å søke opp Visma InSchool. Linken finner du også under «For Foresatte» øverst på denne nettsiden.

Når du har åpnet påloggingssiden må du logge inn via ID-Porten som foresatt, og Feide som elev.

Når du er logget inn i VIS

Når du har logget inn i VIS vil du få en meny på venstre side. Ved å trykke på elevens navn åpnes flere valg i menyen. Via denne menyen kan du blant annet finne fraværsopplysninger, timeplan, ordens- og atferdsanmerkninger, vurderinger og søknader.

Søknad om fritak og melding om fremtidig fravær

Under valget «Mine søknader» kan det søkes om fritak i kroppsøving, fritak sidemål og fritak fra tidligere beståtte fag. Det kan også meldes om fremtidig fravær.

Kommunikasjon

Under valget «Kommunikasjon» kan du kommunisere med ansatte på skolen. Velg «Mail» og trykk på knappen «Skriv ny» for å sende en mail. I mottaker-feltet vil det dukke opp forslag til mottaker når du begynner å skrive.

Spørsmål/support

Eventuelle henvendelser som gjelder VIS sendes til ikt@lvs.no.