Påbygg VG3 eller VG4

Kursene bygger på Vg1 og Vg2 i fra yrkesfaglige utdanningsprogram, og gir kompetanse for mange studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

VG3 påbygg til generell studiekompetanse

Dette er aktuelt for deg som ønsker generell studiekompetanse etter VG1 og VG2.

Kurset bygger på videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2) i fra yrkesfaglige utdanningsprogram, og gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

Fellesfag (26 timer per uke):

Programfag (5 timer per uke):

Du må velge ett programfag:

VG4 påbygg til generell studiekompetanse

Dette er aktuelt for deg som har bestått fagbrev og ønsker generell studiekompetanse.

Kurset bygger på videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2) i fra yrkesfaglige utdanningsprogram og Opplæring i bedrift (VG3) med bestått fagbrev.

Kurset gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

I forhold til VG3 påbygg får du fritak for 2t Kroppsøving og 5t Programfag.

Fellesfag (24 timer per uke):