Påbygg VG3 eller VG4

VG3 påbygg til generell studiekompetanse

Dette er aktuelt for deg som ønsker generell studiekompetanse etter VG1 og VG2.

Kurset bygger på videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2) i fra yrkesfaglige utdanningsprogram, og gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

Fellesfag (26 timer per uke):

Programfag (5 timer per uke):

Du må velge ett programfag:

VG4 påbygg til generell studiekompetanse

Dette er aktuelt for deg som har bestått fagbrev og ønsker generell studiekompetanse.

Kurset bygger på videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2) i fra yrkesfaglige utdanningsprogram og Opplæring i bedrift (VG3) med bestått fagbrev.

Kurset gir grunnleggende kompetanse for studier på universiteter og høyskoler. Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

I forhold til VG3 påbygg får du fritak for 2t Kroppsøving og 5t Programfag.

Fellesfag (24 timer per uke):