Priser

Prisene som oppgis gjelder skoleåret 2022/2023.

Priser for skole

InnmeldingsgebyrKr 1 300
SkolepengerKr 2 100 pr mnd. for Studiespesialisering og Påbygg
Kr 2 350 pr mnd. for yrkesfag
PC-ordningTilsvarende utstyrsstipendet.
Se mer info på LVSwiki.
Kopiering og utskrifterEgen kvote pr elev.

Skolepengene inkluderer lunsj hver skoledag.

Leie av PC

Alle elever kan leie pc av skolen. Prisen for leie tilsvarer utstyrstipendet fra Lånekassen, og vil bli justert når / hvis utstyrstipendet justeres.

Det stilles egne krav til PC-er som skal brukes i skoletida (skolenettverket). Kontakt IKT-ansvarlig (ikt@lvs.no) hvis du skal kjøpe PC som du ønsker å bruke i skolenettverket.

Priser for internat

Merk at elever hos oss har rett på stipend (og evt. lån) fra Lånekassen.

DepositumKr 1 000 + nytt beløp hvis behov
DobbeltromKr 6 700 per mnd
EneromKr 7 600 per mnd
  • Alle måltider er inkludert i internatprisene.
  • Oversikt over når vi sender ut faktura finner du under fakturering.
  • Det gis ikke refusjon for hjemmeopphold, fravær fra fellsmåltider el.l.
  • Bruk av vaskemaskin og tørketrommel er inkludert i prisene for internatelevene.
  • Skolen har et begrenset antall med internatrom, noen enerom og noen dobbeltrom. Alle har mulighet til å ønske seg romtype når de søker på Lundeneset, men skolen fordeler rom etter kapasitet og det er ikke sikkert at vi klarer å oppfylle ønskene dine. Alle må regne med å ikke få oppfylt sitt førsteønske i minst ett av årene.

Diett

Dersom eleven trenger spesialdiett er det et tillegg i pris:

Diett hvor eleven mottar støtte fra det offentligeKr 900 pr mnd.
Diett hvor eleven ikke mottar støtte fra det offentligeKr 600 pr mnd.

Mrk: Vi tilbyr bare diettmat til elever med legeerklæring.

 

 Depositum – internat

  • Depositum på kr 1 000,- betales ved skolestart.
  • Depositumet blir tilbakebetalt ved utflytting av internatet.
  • Unormal slitasje/hærverk og/eller unnasluntring av fellesoppgaver kan føre til fratrekk i depositumet.

Søskenrabatt

Søsken nr 2, 3 osv. som er internatelever samtidig på en NLMvgs-skole, får totalt kr 250 pr mnd i rabatt hver.