Støtte skolen?

Lundeneset er avhengig av støtte for å kunne drive. Vi får 85% tilskudd fra staten til skoledriften, men ikke noe til internatdrift og bygninger. Vil DU være med å støtte oss økonomisk?

Du kan gi til Lundeneset gjennom Elevlaget enten som et engangsbeløp eller ved fast givertjeneste.

Engangsbeløp

Kan settes inn på kontonr. 5202 05 71 101 og merkes med “gave til skolen”.