Støtte skolen?

Lundeneset er avhengig av støtte for å kunne drive. Vi får 85% tilskudd fra staten til skoledriften, men ikke noe til internatdrift og bygninger. Vil DU være med å støtte oss økonomisk?

Du kan gi til Lundeneset gjennom fast givertjeneste eller som et engangsbeløp.

Engangsbeløp

Kan settes inn på kontonr. 8220.02.90913 og merkes med “gave til skolen”.

Fast givertjeneste

Du kan opprette avtale på denne sida: https://knifgaver.mycornerstone.com/lundeneset-vgs