Medieproduksjon (utgår)

GrabTheMicVelger du medieproduksjon vil du ha mulighet til å skape morgendagens kanaler og produkter, enten det gjelder TV, film, Internett, radio, avis, bøker eller reklame.

Etter to år (VG1 og VG2) med medieproduksjon kan du velge om du skal fortsette på VG3 påbygging til generell studiekompetanse eller om du vil ta 2 år som lærling og fagbrev.

Videregående trinn 1 (VG1 – utgår høsten 2020)

Fellesfag (13 timer per uke):

Fellesfag med halvårsvurdering:

Fellesfag med sluttvurdering:

 Felles programfag (17 timer per uke):

 Yrkesfaglig fordypning (6 timer per uke):

Videregående trinn 2 (VG2 – siste år 2020/2021)

Fellesfag (10 timer per uke):

 Felles programfag (17 timer per uke):

 Yrkesfaglig fordypning (9 timer per uke):

Generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse kan du få ved å velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Ved å velge dette alternativet får du et faglig grunnlag for å søke opptak til universiteter og høgskoler.

Vær klar over at noen universitet- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag i fra programområdet for realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi…).

VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

 Fellesfag (26 timer per uke):

Programfag (minst 5 timer per uke):

Du må velge ett programfag:

De som har bestått fagbrev trenger ikke å ta kroppsøving og programfag for å få generell studiekomptanse.

Fagbrev?

For å få fagbrev må du fullføre 2 år som lærling og bestå fagprøven. Det er to fag  innenfor medieproduksjon som fører fram til fagbrev (yrkesbetegnelsen står i parantes):

Yrkeskompetanse?

Vg3 Mediedesign fører fram til yrkeskompetanse. Dette har vi ikke på Lundeneset.