Fakturering

Generelt

Vi sender faktura på alt som skal betales til skolen. Med unntak av inntaksgebyret og internatdepositum vil det være KID på alle giroer. Det er viktig at denne benyttes, slik at innbetalinger knyttes opp til rett elev og faktura. Det er mulig å inngå avtale om avtalegiro for fakturaer med KID.

Skolepengene inkluderer bli-kjent-tur, lunsj, obligatoriske ekskursjoner, kopi / print (kvote pr elev).

Det sendes ut giro for depositum til nye internatelever og elever som har lite igjen av tidligere innbetalte depositum. Depositumet er kr 1 000, og blir stående så lenge du er elev. Du får beløpet tilbakebetalt med evt. fradrag senest i august det året du slutter på Lundeneset. Denne giroen sendes uten KID-nummer, men merkes med ditt unike elevnummer.

Skolen har et begrenset antall med internatrom, noen enerom og noen dobbeltrom. Alle har mulighet til å ønske seg romtype når de søker på Lundeneset, men skolen fordeler rom etter kapasitet og det er ikke sikkert at vi klarer å oppfylle ønskene dine.  Alle må regne med å ikke få oppfølgt sitt førsteønske i minst et av årene.

Hvis en elev slutter på skolen i skoleåret eller flytter ut av internatet, må eleven regne med å betale skolepenger og kost og losji ut den måneden avslutning skjer. Elev som blir utvist fra internatet for godt i løpet av skoleåret, må betale for utflyttingsmåneden og to måneder etter det.

Plan for fakturering

Merk at forfall for skole- og internatpenger for august er i september! Det blir derfor ekstra stort beløp som skal betales i september. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å betale inn et beløp i august for å unngå stort beløp i september.

Hva

Utsending

Betalingsfrist

Opptaksgebyr

Ved opptak

Ved svarfrist

PC-ordning

01. september

20. september

Internatdepositum

01. september

20. september

Skole- og internatpenger for august (halv måned)

01. september

20. september

Skole- og internatpenger for september

01. september

20. september

Skole- og internatpenger for oktober

01. oktober

20. oktober

Skole- og internatpenger for november

01. november

20. november

Skole- og internatpenger for desember

01. desember

20. desember

Skole- og internatpenger for januar

05. januar

25. januar

Skole- og internatpenger for februar

01. februar

20. februar

Skole- og internatpenger for mars

01. mars

20. mars

Skole- og internatpenger for april

01. april

20. april

Skole- og internatpenger for mai

01. mai

20. mai

Skole- og internatpenger for juni (halv måned)

01. juni

20. juni

Ekstra internatdepositum

Hvis behov

20 dager

Ekstra kvote på utskrift og kopi

Hvis behov

20 dager