Vellukka digital basar

– Elevlaget er godt fornøgd med å gjennomføra basaren, og det freistar til gjentaking. Likefult er det eit ønske om å få publikum tilbake i salen, seier informasjonsmedarbeidar Leif Kåre Kolnes ved Lundeneset.

Basaren dette året blei strøyma på Facebook, og publikum kjøpte årer digitalt. I det pynta basarlokalet sat berre møteleiarane Leon Dyngeland og Bjarne Ydstebø, samt eit lite panel som formidla tilbakemeldingar og stemningsfulle basarbilete frå publikum. Det tekniske stod ei innleigt multimedieverksemd for, medan våre eigne elevar VG1 IT og medieproduksjon stod for kameraproduksjonen. Sjå bilete nedst i artikkelen!

Til saman kom det inn 190.880 kroner, og i overkant av 300 spelarar deltok i kvar av dei to åretrekningane.

– Beslutninga om å gjennomføre basaren digitalt kom nokså seint. Til seinare må me nok ha som mål å nå lenger ut i landet, seier Kolnes.

Likevel viser vinnaroversikten og bilete delt på Facebook at basaren hadde sjåarar og deltakarar frå Trøndelaget i nord, Oslo i aust og Kristiansand i sør.

– Det er også naturleg å sjå på korleis me promoterer arrangementet. Nokre lurte nok på kor dei skulle gå for å sjå sendinga. Me håpar også å få på plass fleire funksjonar i det digitale trekkeprogrammet for basaren. Til dømes var det ikkje mogleg å kjøpa årer både for seg sjølv og andre, som av ulike årsaker ikkje hadde høve til å delta på basaren, avsluttar Kolnes.

(Foto: Fabian Helmersen/TM Produksjon)

Publisert av
Helge Johan Stautland 2020-09-30 09:13:32

Merker
2020-2021
,
Skolestart
Del denne siden