– Svært glade og stolte

Under avslutningsfesten for tredjeklassingane fredag den 12. juni vart det avslørt at Lundesrussen 2020 klarte å samla inn langt over ein million kroner. Me har teke ein liten prat med russepresident Marte Helgøy Nygård og prosjektansvarleg Torger Andre Vistnes.

– Me er stolte av og svært glade i Lundenesrussen 2020, seier Torger Andre og Marte. – Dei har stått på til siste slutt og for det aller meste vore positive. Eg vil og nevna at personalet på skulen har vore interesserte i å hjelpa oss, og å støtta prosjektet.

Skulen stengde i midten av mars. Korleis påverka dette russen sitt arbeid? – Det er klart at me blei påverka. Me vart sende heim rett før me skulle turnert med russen, og då skulle me hatt loddsal til russebasaren, og me skulle hatt kollekt. For å erstatte desse pengane, måtte me vera kreative. Me starta med utfordringar der folk anten måtte gjere forskjellige ting, eller betale til prosjektet. Me hadde og ein intern basar for å få nytte basargevinstane me hadde klare, seier Torger Andre.

Innsamlinga til prosjektet starta lenge før koronaen endra samfunnet, og russen fekk til eit svært godt resultat. – Me fekk inn noko over 1,1 milionar kroner. Ein million går til NLM sitt arbeid i Sør-Amerika. Me gir og 100 000 kroner til Lundeneset, øyremerka internat og miljø. På denne måten har me lyst til å seia takk til skulen me har blitt så glade i. Så set me av ein liten sum til russen neste år, så dei har litt startkapital.

Prosjektsjefen og presidenten er takksam for alle som har støtta russen gjennom 2020. – Eg vil takka alle i russen, alle dei andre elevane på skulen, personalet, og ikkje minst alle som har vore med og støtta prosjektet vårt. Me er enormt takksame. Me vil og takka for tre fantastiske år på Lundeneset, og ønska russen neste år lukke til.

Publisert av
Kåre Vignes 2020-06-17 15:07:56

Merker
2020-2021
,
Skolestart
Del denne siden