Besøkshelg og åpen dag

Åpen dag 20. januar kl 19.00

Me inviterer potensielle elevar og føresettetil informasjon om skulen. Pga smittesituasjonen ber me om påmelding på denne lenka: https://checkin.no/event/28352/aapen-dag

.
Besøkshelg 5.-6. februar

Kva vil det seia å vera elev på ein internatskule? 5.-6. februar 2021 kan du koma på besøkshelg og oppleva Lundeneset frå innsida (med atterhald om smittesituasjon).

NB! Dett er vanlegvis ei svært populær helg, men i år avgrensar me talet på deltakarar til dei fyrste 50 som melder seg på.

-Besøkshelg er ei kjempefin moglegheit dersom du går med tankar om å søka på Lundeneset, og du får du sjå korleis me har det, bli kjent med plassen, personalet og elevar.

På programmet står blant anna bli-kjend-aktivitetar, god mat, informasjonsøkt, kanonballcup og underhaldning – alt i eit smittevernvenleg opplegg.

Besøkshelga i hovudsak er for tiandeklassingar og mange av dei som kjem blir elevar til hausten.

Denne helga legg me opp til at du kan få svar på mange av spørsmåla du måtte ha. «Korleis er det å gå på ein vidaregåande skule? Er det kjekt å bu på internat? Kva betyr det at Lundeneset er ein kristen skule?» Har du fleire spørsmål kan du få svar dersom du tek turen denne helga.

Helga kostar 300,- kroner, og du får overnatta på madrass i klasserom, ledige internatrom og boligar. Hugs å ta med sovepose!

Dette høyrest kjekt ut, ikkje sant? Du kan melda deg på i skjema lenger ned på denne sida.

Velkommen til oss!