Besøkshelg og åpen dag

Åpen dag og besøkshelg 

Pga smittesituasjonen blei det ikkje vanleg åpen dag og besøkshelg i år. Digitalt besøk blei i staden gjennomført digitalt, og denne samlinga kan du framleis sjå her:  Digitalt besøk 5. februar kl 19.00.