Samleside for informasjon i forbindelse med koronaviruset

Rutiner og regler for elever som er på skolen

Rutiner og regler på Lundeneset i koronatid [oppdatert 20.11.20]

Informasjon pr. epost

Følgende e-poster er sendt ut:

Fakturering våren 2020

Faktura for mars betales som normalt med forfall 20.3.20. På faktura for april blir det trukket fra de dagene internatet var stengt i mars.

Elevene vil også framover få borteboerstipend fra Lånekassen, selv om de nå i en periode må være hjemme. I april blir alle internatelever fakturert kr. 3 950,-. som er noe under det elevene får i stipend (snitt pr. måned for hele året er 4 517,- pr. mnd).

Tillegg for de dagene erlevene har vært på skolen i mai, vil bli lagt til på faktura for juni.

Skolepenger faktureres som normalt, da elevene fremdeles har elevstatus og får undervisning, selv om det skjer som fjernundervisning.

Russebasaren og lotteri våren 2020

Basaren er utsatt på ubestemt tid og etter avtale med Lotteritilsynet blir trekking utsatt til basaren avholdes. Se egen nettsak.

Oppdatering 25.5.20 – Hovedlotteriet er trekt.

Informasjon om stenging våren 2020

Se denne artikkelen.

Spørsmål?

Ta kontakt på post@lvs.no, telefon 53 77 51 00 eller direkte med den enkelte ansatte.

 

Publisert av
Andreas C. Våge 2020-03-30 11:11:08

Merker
2020-2021
,
Skolestart
Del denne siden