Fra uenighet til enighet

Av Sara Melkersen

1ST, 2ME og 2SE deltok på rollespillet. Elevene ble fordelt på 15 ulike land som er medlemmer av FNs sikkerhetsråd, i tillegg til de to gjestelandene Israel og Iran. Elevene møtte opp kledd i formelle klær, gjerne etter inspirasjon fra landet de representerte.

Se bilder fra dagen nederst på siden!

Rollespillet FNs sikkerhetsråd  er et opplegg der elevene får diskutert viktige temaer. Målet er å komme fram til en eventuell løsning på konflikten som de blir tildelt. Denne gangen var det Iran-konflikten som var hovedtema under FN-rollespillet. Gjennom opplegget får elevene testet seg i flere vurderingskriterier i læreplanen for samfunnsfag.

Dagen ble innledet med noen ord fra sikkerhetsrådets president og visepresident, deretter var det elevenes tur til å legge fram landenes hovedinnlegg. Etterpå var det åpning for debatt rundet det som var blitt tatt opp i innleggene. Midt på dagen ble delegasjonene slått sammen med andre delegasjoner som var villige til å samarbeid og mente det samme om saken. De laget så nye resolusjoner, altså avtaler som disse landene har blitt enige om kan løse konflikten.

Resolusjonene ble så stemt over, og mot slutten av dagen kom eleven opp med en løsning som kunne skape fred i Midtøsten.

Publisert av
Helge Johan Stautland 2020-02-10 09:16:03

Del denne siden