Den store sponsorjakta

Alle har med PCar og mobilar, og det plingar frå Facebook og ristar i telefonar i takt med at nye sponsorar kjem til.

Prosjektsjef David Hovda har rigga seg til med fleire elevguidar frå tidlegare år, og tek kontakt med «gamle» Lundeneselevar som kan tenkjast å villa sponsa han på løpet. Elles tek han kontakt med folk han kjenner. Det har ikkje teke lang tid før han har fått lovnader om 5000 kr i fast beløp, og 100 kr per runde han spring.

Snart skal David, saman med medruss Victoria M. B. Lindholm, sjølv reisa til Aust-Afrika for å sjå på prosjekta årets russ samlar inn pengar til. For dei andre, som kanskje ikkje opplever at akkurat det er ein motivasjon til å samla sponsorar, kan prosjektsjefen lokka med flotte premiar til dei som får lovnader om mest pengar. Her vankar det både flatskjerm, iPad og høgtalarar til dei ivrigaste. Og skulle ein ikkje vera blant dei aller heldigaste, finst det i alle fall mange store godteskåler på borda denne kvelden, så ei oppmuntring i arbeidet får alle!

Even Hye T. Barka og Halvor Løsnesløkken

Even H. T. Barka er også svært ivrig med sponsorleitinga. Her er det først og fremst kjente som vert kontakta, men også bedrifter. Even forklarar at bedriftene ofte har ein pott som dei held av til velgjerdsarbeid, så her kan det vera litt å henta. Ved sida av Even sit Halvor Løsnesløkken som også er godt i gang med å finna sponsorar til løpet. Her har fastbeløpet runda 3000 kr akkurat no, og rundebeløp kjem det i tillegg. Og kvifor vil dei bruka ein heil kveld på å be folk om å gi pengar? Jo, fordi at arbeidet dei støttar er med på å gjera at folk får det betre, og at folk får høyra om Jesus, det viktigaste av alt.

Klikk deg gjerne inn på http://lundeneset.misjonsløp.no for å lesa meir om kva eit misjonsløp er, kva pengane frå årets misjonsløp går til, eller for å sponsa nokon på løpet. Datoen for løpet er 3. november 2015.

Publisert av
Andreas C. Våge 2015-10-18 19:32:13

Merker
2020-2021
,
Skolestart
Del denne siden