Elevhåndbok

På denne informasjonsbasen (wiki) finner du mye nyttig informasjon. Det som står her under «Elevhåndbok» bør lese nøye gjennom før du kommer til skolen. Legg merke til at du også kan søke på emner (oppe til høyre).

 1. Til deg som ny elev
 2. Kontaktinformasjon
  2.1 Skolens adresse og telefonnummer
  2.2 Direktenummer og e-postadresser til ansatte
  2.3 Ta kontakt om det er noe!
  2.4 Hvis du blir syk
 3. Praktiske spørsmål
  3.1 Hvilket rom skal jeg bo på?
  3.2 Hva må jeg ta med/skaffe selv?
  3.3 Rom og utstyr du kan låne/bruke
  3.4 Treningsrom og musikkrom
  3.5 Skole-PC og IKT
  3.6 Programfag for Vg2 og Vg3
 4. Dagsrutiner og kalender
  4.1 Skolerute
  4.2 Dagsprogram
 5. Skolemiljø og beredskap
  5.1 Branninnstruks
  5.2 Beredskapsplan
  5.3 Elevenes skolemiljø
  5.4 Handlingsplan mot mobbing
 6. Økonomi
  6.1 Søknad om stipend
  6.2 Fakturering
  6.3 Priser
 7. Reglement
  7.1 Inntaksregelement – skole
  7.2 Inntaksregelement – internat
  7.3 Felles innledning til reglementene
  7.4 Skolereglement
  7.5 Internatreglement